SIAM

SIAM

In het SIAM worden de meest essentiële informatiestromen van de exploitatie bij elkaar gebracht: bezoekers/gebruikers, uren van de activiteiten, gebruik van de accommodatie in m2, gewerkte uren personeel, energie en de financiële cijfers. Het SIAM is hierdoor het sluitstuk van uw kassaregistratie en administratieve organisatie en een hulpmiddel bij het vormgeven van een efficiëntere exploitatie.

Door toepassing van het SIAM worden er op basis van de beschikbare gegevens kengetallen gegenereerd van relevante exploitatiedata (benutting, bezetting, kostendekking, personeel, energie). Tevens wordt er op basis van een integrale kostprijsberekening inzicht verkregen in het sociaal rendement (gebruik) en economisch rendement (kostendekking) van de aangeboden activiteiten/producten (per bezoeker/gebruiker, per uur en op jaarbasis).

 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items