Referenties Exploitatie (NIEUW)

Referenties exploitaties

Titel Advies eigendom en exploitatie sporthal Zwijsen College
Opdrachtgever Gemeente Veghel
Website www.veghel.nl
Periode December 2007 – februari 2010
Inhoud Het Zwijsen College heeft nieuwbouwplannen in het PWA-sportpark. Deze plannen omvatten tevens de bouw van een sporthal voor schoolgebruik. In de doordecentralisatieovereenkomst die met O.M.O. gesloten is, is vastgelegd dat O.M.O. bij nieuwbouwplannen voor een sporthal in overleg met de gemeente Veghel moet treden met de intentie om afspraken te maken over participatie van de gemeente in de bouw van de sporthal.
Accomodatie Sporthal Zwijsen College

 

Gemeente Veghel

 

Titel Second opinion exploitatie zwembad en sporthal Hogeweg
Opdrachtgever Gemeente Amersfoort
Website www.amersfoort.nl
Periode September 2009 – oktober 2009
Inhoud De gemeente Amersfoort verricht onderzoek naar de programmering, investering en exploitatie van een nieuw te ontwikkelen zwemcentrum en sporthal. Ter voorbereiding op de af te sluiten exploitatieovereenkomst met NV SRO heeft er een second opinion plaats gevonden van reeds opgestelde exploitatie-prognoses.
Accomodatie Zwembad en sporthal Hogeweg

 

Second opinion exploitatie zwembad en sporthal Hogeweg

Second opinion exploitatie zwembad en sporthal Hogeweg

 

Titel Exploitatieanalyse zwembad en sporthal De Berkel
Opdrachtgever Gemeente Horst
Website www.horstaandemaas.nl
Periode November 2005 – mei 2006
Inhoud Exploitatieadvisering zwembad + sporthal. Middels een analyse van hetr beheer en de exploitatie van het sportcomplex zijn er aanbevelingen geïmplementeerd. De organisatiestructuur is aangepast en de bedrijfsvoering is effectiever en efficiënter georganiseerd. Naast advisering heeft conVisie ook de implementatie van de aanbevelingen voor haar rekening genomen.
Accomodatie Zwembad en sporthal De Berkel
   

 

Gemeente Horst a/d Maas

 

Titel Benchmark exploitatie zeven gemeenten
Opdrachtgever Gemeente Enschede
Website www.enschede.nl
Periode Januari 2005 – mei 2005
Inhoud Vergelijkend onderzoek exploitatie van sportaccommodaties in zeven gemeenten
Accomodatie Gemeentelijke sportaccommodaties

 

Gemeente Enschede

 

 
Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items