Referenties Beleid en Visie (NIEUW)

Referenties Beleid en Visie

Titel Verzelfstandiging binnensportaccommodaties Almelo
Opdrachtgever Gemeente Almelo
Website www.almelo.nl
Periode April 2008 – april 2009
Inhoud Onderzoek vormgeving en oprichting lokaal sportbedrijf. Advisering aangaande fiscale, financiele een aanbestedingsaspecten. Onderzoek naar wijze van organisatie en integratie met reeds bestaande bv Sportpark.
Accomodatie Alle gemeentelijke binnensportaccommodaties

 

Gemeente Almelo

 

 

Titel Onderzoek regionaal sportbedrijf
Opdrachtgever Gemeente Leiden
Website www.leiden.nl
Periode Juni 2008 – december 2008
Inhoud De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben een intentieovereenkomst gesloten ter oprichting van een regionale organisatie ten behoeve van het beheer en exploitatie van sportvoorzieningen en de eventuele uitvoering van het sportstimuleringsbeleid. Het onderzoek richt zich op de wijze enb de haalbaarheid van de oprichting van een regionaal sportbedrijf.
Accomodatie Alle gemeentelijke sportaccommodaties.

 

Gemeente Leiden

 

 

Titel Kadernota integraal accommodatiebeleid
Opdrachtgever Gemeente Venray
Website www.venray.nl
Periode Maart 2008 – december 2008
Inhoud Het accommodatiebeleid van de gemeente Venray kenmerkte zich door de veelheid van afspraken, contracten en overeenkomsten met geprivatiseerde en verzelfstandigde accommodaties op de gebieden sport, welzijn, kunst- en cultuur en onderwijs. Adviesbureau ConVisie bv heeft middels een intensief traject in samenwerking met de afdeling Matschappelijke Ontrwikkeliung – accommodaties van d egemente Venray de kadernota opgesteld. DSe kadernota is in december 2008 vastgesteld en dient als basis voor toetsing van nieuwe initiatieven m.b.t. accommodaties.
Accomodatie Alle accommodaties met een gemeentelijke bemoeienis (sport, welzijn, kunst- en cultuur, onderwijs).

 

Gemeente Venray

 

 

Titel Kadernota accommodatiebeleid
Opdrachtgever Gemeente Venray
Website www.venray.nl
Periode Augustus 2008 – september 2008
Inhoud Adviesbureau ConVisie bv heeft met betrekking tot alle gemeentelijke sportaccommodaties een kadernota sportaccommodatiebeleid opgesteld.
Accomodatie Alle gemeentelijke sportaccommodaties

 

Gemeente Venray

 

 

Titel Inventarisatie multifunctionele (welzijns)accommodaties
Opdrachtgever Gemeente Lansingerland
Website www.lansingerland.nl
Periode Januari 2008 – juni 2008
Inhoud De gemeente Lansingerland is gestart met het ontwikkelen van een algemeen accommodatiebeleid. Om keuzes te kunnen maken is het wenselijk een compleet en actueel beeld te hebben van de huidige voorraad multifunctionele- en welzijnsaccommodaties. Vooral gegevens over de bezetting en de verhouding kosten – baten zijn relevante gegevens.
Accomodatie Multifunctionele- en welzijnsaccommodaties gemeente Lansingerland

 

Gemeente Lansingerland

 

 

Titel Onderzoek verzelfstandiging afdeling Sport gemeente Gouda
Opdrachtgever Gemeente Gouda
Website www.gouda.nl
Periode Juli 2005 – 1 januari 2007
Inhoud Implementatie en oprichting van een lokaal gemeentelijk sportbedrijf; Het adviseren aangaande de aanbestedingsvraagstuk, de fiscale en financiële aspecten. Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en sportbedrijf, een bedrijfsplan, een sociaal plan en statuten.
Accomodatie Alle gemeentelijke sportaccommodaties

 

Gemeente Gouda

 

 

Titel Advies behoefte zwemwater Utrecht 2010 – 2030
Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Website www.utrecht.nl
Periode September 2005 – maart 2006
Inhoud Vanwege de groei van de gemeente Utrecht en de gewijzigde uitgangspunten op het gebied van het zwemaccommodatiebeleid – zoals opgenomen in de beleidsnota ‘Sport in het Hart!’ – is een nieuwe oriëntering op de aard en de hoeveelheid zwemwater noodzakelijk.
Accomodatie Alle gemeentelijke sportaccommodaties

 

Gemeente Utrecht

 

 

Titel Ontwikkelen gemeentelijk accommodatiebeleid sport- en welzijnsvoorzieningen
Opdrachtgever Gemeente Leeuwarderadeel
Website www.leeuwarderadeel.nl
Periode Juni 2005 – december 2005
Inhoud De door conVisie opgestelde kaderstellende notitie accommodatiebeleid geeft inhoud en vorm aan de te maken beleidskeuzes t.a.v. eigendom en onderhoud, maar ook de tarifering van de accommodaties.
Accomodatie Dorpshuizen, jachthavens, sportcomplexen, ijsbanen en kaatsvelden en overige accommodaties.

 

Gemeente Leeuwarderadeel

 

 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items