Referenties Beheer (NIEUW)

Referenties Beheer

Titel Advies beheer en exploitatie 3e sporthal Venray
Opdrachtgever Gemeente Venray
Website www.venray.nl
Periode Januari 2008 – december 2009
Inhoud De gemeente Venray heeft in 2000 de binnensportaccommodaties (sporthallen en gymzalen) geprivatiseerd. Op dit moment zijn er twee sporthallen (De Landweert en De Wetteling) waarvan het beheer en de exploitatie zijn uitbesteed aan Optisport. Er is een project opgestart om een 3e sporthal te realiseren, welke turn-key zal wordengebouwd. De sporthal wordt gerealiseerd naast een reeds bestaande (2e) sporthal (De Wetteling). Adviesbureau conVisie heeft geadviseerd en ondersteuning verleend met als doel de geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden en te realiseren.
Accomodatie Sporthal De Landweert, Sporthal de Wetteling en een nieuwe sporthal.

 

Gemeente Venray

Gemeente Venray

 

 

Titel Onderzoek toekomst zwembad Atlantis Oude Pekela
Opdrachtgever Gemeente Oude Pekela
Website www.pekela.nl
Periode Januari 2009 – september 2009
Inhoud Het zwembad Atlantis in Oude Pekela wordt geëxploiteerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De gemeente Pekela wordt geconfronteerd met een hoog exploitatietekort, wat bovendien jaarlijks toeneemt. De gemeente vraagt zich hierdoor af of en hoe het zwembad in de huidige vorm gehandhaafd kan blijven. Naast de financieel-economische situatie, is ook de juridische relatie met de huidige exploitant niet geheel duidelijk en daardoor evenmin vrij van risico’s (bijvoorbeeld ten aanzien van aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken of andere calamiteiten). Het doel van het onderzoek/advies was dat de eindrapportage dermate uitgewerkt en helder is ten aanzien van de uit te werken opties, dat de gemeenteraad van Pekela zonder verder uitstel tot definitieve besluitvorming kan komen omtrent de toekomst van het zwembad.
Accomodatie Zwembad Atlantis

 

Gemeente Pekela

 

 

Titel Onderzoek beheer binnensportaccommodaties gemeente De Bilt
Opdrachtgever Gemeente De Bilt
Website www.debilt.nl
Periode december 2008 – mei 2009
Inhoud In het collegeprogramma ‘Zichtbaar werken aan vertrouwen’ voor de periode 2006-2010 van de gemeente De Bilt is de richting van het gemeentelijk beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen aangegeven. In de daarop gebaseerde visie op de organisatieontwikkeling past het volgens het college om te kijken naar welke taken tot de kerntaken van de gemeente moeten worden gerekend. Het beheer van gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt niet meer tot de kerntaken van de gemeente gerekend.
Adviesbureau ConVisie heeft een onderzoek naar de meest geschikte beheer- en exploitatievorm voor de bovengenoemde accommodaties in De Bilt uitgevoerd.
Accomodatie Zwembad Brandenburg, Sportcomplex De Vierstee en de Kees Boekehal

 

Gemeente De Bilt

 

 

Titel Capaciteitsonderzoek gemeentelijke sportaccommodaties
Opdrachtgever Gemeente Smallingerland
Website www.smallingerland.nl
Periode augustus 2008 – december 2008
Inhoud De gemeente heeft behoefte aan een objectieve beschrijving van de capaciteit van sportaccommodaties in de gemeente. Daarbij is zowel aanbod als wenselijke capaciteit van sportaccommodaties in beeld gebracht. Adviesbureau ConVisie bv heeft de capaciteit onderzocht en een antwoord gegeven op de door de gemeente geformuleerde onderzoeksvragen.
Accomodatie Alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties

 

Gemeente Smallingerland

 

 

Titel Onderzoek beheer gemeentelijke sportaccommodaties
Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas
Website www.horstaandemaas.nl
Periode Oktober 2004 – maart 2005
Inhoud Een nota privatisering accommodaties Horst aan de Maas, waarbij het voorstel c.q. onderzoek zich in eerste instantie dient te richten op het beheer van accommodaties in private stichtingen, daarnaast moet ook aandacht worden besteed aan andere vormen (rechtspersonen) van verzelfstandiging, waarbij aandacht wordt besteed aan de voor- en nadelen van een en ander.”
Accomodatie Zwembad de Berkel (Horst), Sporthal de Berkel (Horst), Cultureel centrum ’t Gasthoês (Horst), Gymzaal prinses Marijkestraat (Horst), Gymzalen Meterik, America, Hegelsom en Broekhuizenvorst, MFC ’t Haeren (Grubbenvorst), MFC Smetenhof (Lottum),  Koetshuis (Broekhuizenvorst)

 

Gemeente Horst aan de Maas

 

 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items