Projectdefiniering

Definiëren van nieuwbouwprojecten

ConVisie Advies en Management is gespecialiseerd in het definiëren van nieuwbouwprojecten. ConVisie heeft veel ervaring met de planvorming van nieuw te bouwen onderwijs, welzijn en sportaccommodaties. ConVisie zorgt voor het formuleren van eisen en wensen van de (multifunctionele) accommodatie. Dit leidt tot een gedragen en realistisch Programma van Eisen (PvE). Het PvE vormt de basis voor besluitvorming over het vervolg van het nieuwbouwproject.

Het goed definiëren van eisen en wensen voor een nieuwe accommodatie is essentieel. Keuzes in deze fase zijn bepalend voor zowel de gebruiksmogelijkheden als de toekomstige kosten voor aanleg en onderhoud. ConVisie zorgt voor een beheersbaar ontwikkelproces zonder dat relevante aspecten over het hoofd worden gezien. ConVisie begeleidt opdrachtgevers van ideevorming en besluitvorming over de haalbaarheid tot realisatie en ingebruikname van de accommodatie.

 

ConVisie doorloopt onderstaande stappen voor het opstellen van een PvE.

Brochure Projectdefiniëring

 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items