Proces- en Projectmanagement

Proces- en projectmanagement

ConVisie Advies en Management is gespecialiseerd in het begeleiden van nieuw te bouwen (multifunctionele) accommodaties voor onderwijs, welzijn en sport. ConVisie ondersteunt opdrachtgevers vanaf de initiatieffase tot aan oplevering, ingebruikname en nazorg. ConVisie hanteert daarbij een transparante en gestructureerde werkwijze. Dit garandeert dat complexe projecten beheersbaar worden voorbereid en uitgevoerd.

ConVisie hanteert Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit als beheersaspecten om projecten te managen.
Elk project bestaat uit onderstaande fasen:

Brochure Proces- en projectmanagement

 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items