Multifunctionele accomodaties

Multifunctionele accommodaties

ConVisie Advies en Management heeft veel ervaring met het definiëren en realiseren van multifunctionele accommodaties. Het integraal aanbieden van onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten in één multifunctionele accommodatie heeft veel voordelen. Clustering van functies leidt tot aanzienlijke financiële besparingen op de stichtingskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten en vergt minder ruimtegebruik.

Visieontwikkeling is van groot belang bij het clusteren van accommodaties en multifunctioneel gebruik. ConVisie beschikt over veel kennis van de mogelijkheden van flexibel bouwen. ConVisie zorgt dat de indeling van ruimten goed op elkaar zijn afgestemd en eenvoudig en snel zijn aan te passen aan toekomstige wijzigingen in het gebruik. ConVisie zorgt voor constructieve samenwerking tussen alle participanten. Hierdoor worden optimale clustermogelijkheden haalbaar met behoud van identiteit en herkenbaarheid.

Goed beheer bespaart veel kosten en is van belang om de kwaliteit van de voorzieningen op pijl te houden. Het beheer wordt overgedragen aan een stichting of een Vereniging van Eigenaren. ConVisie zorgt voor constructief overleg met de participanten zodat optimale afspraken tot stand komen. Participanten krijgen vooraf inzicht in de kosten/bijdrage per participant. ConVisie zorgt voor de juridische vastlegging van de afspraken.

 

Brochure voordelen MFA

Brochure beheer MFA

 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items