Meerjaren onderhoudsplanning

Meerjaren onderhoudsprognose

ConVisie Procesmanagement is gespecialiseerd in de advisering van het beheer en onderhoud van onderwijs, welzijn en sportaccommodaties. ConVisie adviseert opdrachtgevers bij het opstellen van integrale beheerplannen van verschillende accommodaties. Een uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze integrale beheerplannen is een meerjaren onderhoudsprognose (MOP).

Bij het opstellen van een MOP voor onderwijs, welzijn en sportaccommodaties is specifieke kennis en ervaring in het beheer van deze accommodaties een vereiste. Adviseurs van ConVisie beschikken over deze kennis en ervaring en interpreteren de uitkomsten uit het MOP zeer gedegen. Tevens maken zij een vertaalslag naar gestructureerde en direct toepasbare, praktische adviezen. Daarbij wordt niet alleen naar de technische kwaliteit van de gebouwen gekeken, maar ook naar zaken zoals veiligheid, functionaliteit en exploitatie. Daarnaast kunnen de specialisten van ConVisie de sporttechnische kwaliteit beoordelen en aangeven hoe de kwaliteit is te verbeteren. Na het doorlopen van dit proces beschikt u naast een gedegen technische advies tevens over adviezen die u kunnen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de gebouwen.

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items