Interim-management

Interim-management in de sport

ConVisie Advies en Management levert interim-management voor het werkveld sport. Voorbeelden zijn verandermanagement, verzelfstandigingen en het vervullen van tijdelijk vacatures. Ook begeleidt conVisie het opstarten van de bedrijfsvoering van nieuwe sportaccommodaties. Daarnaast coacht conVisie aankomende of nieuwe managers. ConVisie werkt voor gemeentelijke afdelingen sport, sportaccommodaties en verzelfstandigde sportbedrijven.

ConVisie begeleidt organisatie verandering en het samenvoegen van beheer en uitvoeringsorganisaties. Ook het voorbereiden en implementeren van een reorganisatie valt hieronder. Aandachtspunten zijn de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het realiseren van cultuurveranderingen.

ConVisie doorloopt bij interim-management projecten een aantal standaard stappen: heldere analyse, concrete verbetervoorstellen, vervolg aanpak met planning, uitvoering, overdracht en nazorg. De opdrachtgever blijft tijdens de interim periode betrokken d.m.v. voortgangsrapportages. Ervaren professionals leveren concrete en direct toepasbare resultaten.

Brochure Management

 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items