Home

Adviseurs en managers voor sport, welzijn en onderwijs

ConVisie Advies en Management is actief voor lokale overheden en instellingen in de sectoren sport, welzijn en onderwijs. ConVisie adviseert over huisvesting, beleid, beheer en exploitatie van maatschappelijke voorzieningen. Tevens levert conVisie project- en interim-management voor sport, welzijn en onderwijsvoorzieningen.

ConVisie richt zich met name op de planvoorbereiding van (multifunctionele) accommodaties. Kenmerkend is dat de voorbereidingsfase cruciaal is. Dit bepaalt in hoeverre de accommodatie later zal voldoen aan de verwachtingen. ConVisie beschikt over praktische kennis en ervaring van accommodaties t.a.v beleid, ontwikkeling, realisatie, exploitatie en beheer.

De adviseurs en managers van conVisie werken vanuit een onafhankelijke positie. Zij leveren op basis van een heldere visie concrete en direct toepasbare adviezen. ConVisie hanteert een transparante en gestructureerde werkwijze. Opdrachtgevers weten steeds waar zij aan toe zijn. ConVisie zorgt dat alle betrokkenen constructief samenwerking zodat een optimaal resultaat ontstaat.

Bedrijfsbrochure ConVisie
Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items