Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Toetsing van de haalbaarheid is een essentiële stap in het ontwikkelen van een nieuwe accommodatie. Zowel het benodigde investeringsbedrag als de jaarlijkse exploitatie zijn hierbij bepalend. Deze dienen beiden te passen binnen de financiële kaders van de opdrachtgever. ConVisie stelt eerst de investeringsraming op zonder dat daarvoor een ontwerp benodigd is. Vervolgens inventariseert ConVisie de opbrengsten en kosten door het opstellen van een exploitatiebegroting. De prognose voor de exploitatieopbrengsten is gebaseerd op een draagvlakonderzoek.

Om de exploitatielasten in kaart te brengen maakt ConVisie gebruik van de uitgebreide SIAM-database. Deze database bevat kengetallen van de opbrengsten en kosten van een groot aantal accommodaties. Zie hiervoor de productinformatie ‘SIAM’. De opdrachtgever kan op basis van deze financiële informatie, waarmee de mate van haalbaarheid in beeld gebracht wordt, een goed onderbouwd besluit nemen over de realisering van een nieuwe accommodatie.

Brochure Haalbaarheidsonderzoek
Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items