Beleid en Visie

Beleid en visie-ontwikkeling

ConVisie Advies en Management adviseert over integrale beleidsontwikkeling rondom het terrein van sport en de wijze waarop daar in de praktijk uitvoering aan gegeven kan worden. Daarnaast levert conVisie specifieke beleidsnotities over bijvoorbeeld accommodaties, tarieven en breedtesport. Beleidsterreinen zijn:

ConVisie vertaalt inzichten en wensen van de opdrachtgever in een visie die rekening houdt met de verwachte ontwikkelingen. Aspecten zijn bijvoorbeeld bevolkingsopbouw, interne en externe ontwikkelingen en groei of samenwerking met partners. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomstige ruimtebehoefte van nieuw te bouwen accommodaties. ConVisie verwerkt de visie in de specificaties zodat de accommodatie ook in de toekomst zal voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.

 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items